portugês   Español   English   Français   Deutsch   Nederland

  Casa Agrícola D'Alagoa - Montenegro, Lda.
START > Das Erbgut Das Erbgut  Agrotoerismus  Biolandwirtschaft
(Beweeg de muis over de huizen voor meer informatie)  


Het IPPAR is een Portugese organisatie tot behoud van historisch erfgoed

"De Quinta da Alagoa ligt in een prachtig, landelijk gebied, waarin het natuurbehoud op de voorgrond staat, (...) De gebouwen waar het om gaat staan in een halve cirkel, met in het midden een patio met verharde grond. Tot dit geheel behoort een schuur, winkeltjes, veestallen, een olijfpershuis, een wijnpershuis, een wijnkelder en een broodoven. Verderop staan het huis van de beheerder en het huis van de eigenaar. Enkele gebouwen dienden alleen in het seizoen als woning voor tijdelijk aangeworven arbeiders (...)

Wij stellen vast dat het geheel een grote historisch-culturele waarde heeft; het is een voorbeeld van de landelijke volksarchitectuur. Deze gebouwen laten zien hoe de grond gebruikt werd en hoe een voor deze regio typische economische en sociale organisatie was opgezet. Zelden wordt een dusdanig geconserveerd geheel aangetroffen.. Hiernaast heeft het complex technisch-constructieve waarde. Zowel in architectonisch opzicht als in technisch opzicht: de techniek in het oude wijnpershuis en de hiermee samenhangende mechanismes, die allemaal goed bewaard zijn gebleven. (uittreksel uit het advies van de IPPAR aangaande de Quinta D’Alagoa)."

 
Foto’s van de gebouwen op het landgoed, daterend van voor de restauratie-werkzaamheden

  Vista da Casa das Mulheres para o pátio antes da intervenção (2001)   Pormenor da Reabilitação - Porta da Adega
   
Alpendre e Pavilhão Casa do Caseiro, Casa dos Moços Nora
   
Lagar do azeite Pormenor da janela da Casa dos Moços (Antes da intervenção - 2001) Tanque de água existente no centro do pátio

Vóór de interventie waren alle gebouwen gericht op de landbouwactiviteiten, met uitzondering van het boerenhuis en het gastenhuis, die voor menselijke bewoning bedoeld waren. De resterende gebouwen werden gebruikt voor opslag, het drogen van het graan, het stallen van het vee, het produceren van olijfolie en wijn en niet te vergeten de grote oven, waar brood en regionale ('transmontano') gerechten werden geprepareerd.

Men kan een parallele lotsbestemming ontdekken met de heuvels in de Alentejo : dit complex waarin wonen en produceren verbonden werd vormt een uniek geheel in onze gemeente. Tot in de XX1ste eeuw wist dit monument zijn karakter te behouden zonder tot een ruïne te vervallen, hetgeen restauratie onmogelijk gemaakt zou hebben.
De 'Casa das Mulheres' (Vrouwenhuis), 'Casa do Caseiro' (Boerenhuis) en de 'Casa dos Moços' (Jongenshuis) boden onderdak aan de seizoenarbeiders. De namen zijn gebleven, maar de huisjes zelf zijn aangepast aan de eisen van het hedendaagse confort.
De 'Alpendre' opslagruimte en de 'Coberto da Nora' (Opslagruimtes) zijn voorbeelden van een dergelijke constructies, gekenmerkt door een houten structuur, gebouwd op ronde pilaren van leisteen.

Compleet met een cylindervormige molensteen uit graniet, die met dierlijke kracht werd aangedreven, heeft de Olijfoliepers alle oorspronkelijke werktuigen voor het produceren van olijfolie weten te behouden.